Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi
photoeditorsdk-export (1)

Böyük həcmli məlumatların emalı və təhlilinə dair təlimlər keçirilmişdir

2 may 2019

Təlimin mövzusu “MS Excel vasitəsilə böyük həcmli məlumatların emalı və təhlili” olmuşdur. Təlimin məqsədi      monitorinq subyektlərinin PL/TMM üzrə məsul şəxslərinin texniki bilik səviyyəsinin artırılması və onlara iri həcmli  məlumatlarla sərbəst işləmə bacarığının aşılanması olmuşdur. İştirakçılar həmçinin biznes analitika sahəsində  qabaqcıl proqram təminatı olan  “MS Power BI” barəsində ümumi məlumat almışlar. Tədris zamanı iştirakçılar  praktik misallarla da tanış olmuş və tapşırıqların üzərində çalışmışlar.

Ümumilikdə 6 tədris günü ərzində təlimlərdə təqribən 50 nəfər iştirak etmişdir.