Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2020-ci il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2019-cu il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2018-ci il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2014-cü il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2013-cü il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2012-ci il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2011-ci il üzrə İllik Hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2010-cu il üzrə İllik Hesabatı

«Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007–2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planı»nın icrasına dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin HESABATI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012–2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın icrası üzrə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2013-cü il üzrə fəaliyyətinə dair 6 aylıq hesabat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın icrası üzrə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2013-cü il üzrə fəaliyyətinə dair 6 aylıq hesabat