Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsiNormativ hüquqi aktın struktur elementinin mövcud redaksiyası və təklif olunan dəyişikliklərə dair müqayisəli cədvəl

«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİ HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİ HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında

«TERRORÇULUĞA QARŞI MÜBARİZƏ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

«VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

«QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARI (İCTİMAİ BİRLİKLƏR VƏ FONDLAR) HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

«BANKLAR HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

Sənədə dair irad və təkliflərinizi office@fiu.az göndərməyinizi xahiş edirik.