Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsiGoAML – REAL

«XML» formatının texniki tələbləri ilə bağlı zəruri sənədlər və məlumatlar əlavə olunur:

 

goAML XML sxem

goAML XML sxemin təsviri

XML faylın sxemə uyğunluğunun yoxlanılması üçün proqram