Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi 
Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısı.PDF

 

Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Beynalxalq Siyahısı.

HTML

Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısı.

HTML                   XLSX

Siyahıya dəyişikliklər: