Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən, habelə müvafiq sahədə dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edən orqandır.
Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
Yüksək-riskli yurisdiksiyalara dair FATF bəyanatları
Hesabat göndərin
Elektron tədris

Xəbərlər

Video qalereya

06.07.2021
Maliyyə Monitorinqi Orqanı (MMO) nədir?
06.07.2021
Eqmont Qrupu nədir?
27.07.2021
Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyəşdirilməsi haqqında
25.08.2022
PL/TMM sahəsində həyata keçirilmiş milli risk qiymətləndirilməsi prosesi və nəticələrinə dair
23.09.2022
Introduction to E-learning
23.09.2022
MMX E-Tədris platforması təqdim edir