Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq

1. PL/TMM sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq – hazırda Maliyyə Monitorinqi Xidməti bu qrupdan olan aşağıdakı ixtisaslaşmış təşkilatlarla əməkdaşlıq edir:

2. PL/TMM-ə dəstək verən beynəlxalq təşkilatlara əməkdaşlıq – hazırda Maliyyə Monitorinqi Xidməti bu qrupdan olan aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir:

İkitərəfli əməkdaşlıq

Azərbaycan Respublikasının ƏL/TMM sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti digər xarici dövlətlərin maliyyə monitorinqi orqanları ilə Anlaşma Memorandumları və ya Sazişlər imzalanması təcrübəsindən istifadə edir.

Bu günədək Moldova, Belarus, İsrail, Türkiyə, Makedoniya, Rusiya, İran, Banqladeş, Tacikistan, Müqəddəs Taxt-tac və Fələstinin maliyyə monitorinqi orqanları ilə 11 Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.

← Geriyə