You are here: 

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumatlar cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, habelə digər qanunsuz gəlir gətirən fəaliyyətlər ilə bağlı olmalıdır.

Nəzərə alın ki, “Şübhəli halı bildir” sistemi vasitəsilə həyata keçirilən müraciət və şikayətlərlə əlaqədar əks-əlaqə həyata keçirilmir.

Təqdim etdiyiniz məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyəti üçün mühüm kəşfiyyat mənbəyi ola bilər. Maliyyə Monitorinqi Xidməti qanunvericiliyinin pozulmasının olub-olmadığını müəyyən etmək üçün hər bir hesabatı araşdırır. Bu o deməkdir ki, siz ölkəmizin və beynəlxalq maliyyə bazarlarının effektiv, düzgün və sabit işləməsini təmin etməkdə bizə kömək edə bilərsiniz.

Şübhəli halı bildir

Hesabatınızın işlənməsini optimallaşdırmaq üçün aşağıdakı suallara cavab verin:
Subyektlər barədə məlumatlar

Fiziki şəxs

Hüquqi şəxs

Fayl yüklə